สกรีนแก้วขวัญใจมหาชน เข้าร่วมอบรม นวัตกรรม2020 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงงาน

เมื่อ : 30 ม.ค. 2563  ,  1700 Views
วันนี้ โรงงานสกรีนแก้ว ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมอบรมและสัมนา ด้านนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้าง เพิ่ม ศักยภาพ ในด้านการผลิต และองค์รวม ในการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อต้อนรับยุค 2020

โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิ และ เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ และเสนอแนะแนวทาง เสริมสร้างองค์ความรู้ ให้กับโรงงานสกรีนแก้วและนักธุรกิจภาคเหนือ

และทางโรงงานหวังว่า การอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและ ทำให้ สินค้าที่เราผลิตนั้น ถึงมือลูกค้า อย่างประทับใจและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

หากท่านต้องการ โรงงานสกรีนแก้ว ที่ไม่หยุดนิ่งด้านการพัฒนารและค้นคว้า ทำให้แก้วมีคุณภาพและสีสันสดใสสวยงาม สามารถติดต่อ ใช้บริการของเราได้นะคะ