โรงงานสกรีนแก้ว ขวัญใจมหาชน เข้าร่วมอบรม ผู้ประกอบระหว่างประเทศ โดยกรมการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กร

เมื่อ : 20 ธ.ค. 2562  ,  783 Views
วันนี้ 20 ธันวาคม โรงงาน สกรีนแก้ว ขวัญใจมหาชน ได้รับการคัดเลือก เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน

เข้าร่วมอบรมสัมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์กรณ์ ให้ก้าวทันโลก โดยการส่งเสริม การพัฒนาและ สินค้า บริการ ออกนอกประเทศ

ทั้งเอเชีย และยุโรป

ซึ่งงานนี้มีผู้ประกอบการที่สำเร็จในการส่งออกทั่วโลก และวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมให้ความรู้ กับผู้ประกอบการจำนวนมาก

งานนี้ ทางโรงงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ และจะนำมาพัฒนา โรงงานสกรีนแก้ว ให้ดียิ่งๆขึ้นไป