กลยุทธ์การค้า แบบ b2c b2b e x commerce ตอนที่ 1

เมื่อ : 15 ธ.ค. 2562  ,  1752 Views
     จะเลือกค้าแบบ Business to consumer  b to c  หรือ Busi ness to business หรือ   b to b  ดีกว่ากัน นี่ก็เป็นอีกคำถามที่ได้ยินได้พบอยู่เสมอ  ซึ่งมีการถึงวิธีการเหล่านี้บนเว็บเป็นอย่างมาก และบ่อยๆ ซึ่งหลายคนมักจะถามคำถามเหล่านี้ และโดยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกสับสน เพราะเพิ่งมีการเริ่มต้นใหม่ๆ จึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนั่นเอง

เพราะเกรงว่า  จะเลือกสินค้ามาผิดกลุ่ม  ความจริงแล้วนั้น ในเรื่องคำตอบของการเชื่อมต่อการค้านี้ เป็นคำตอบที่ไม่มีอะไรให้คิดมาก เพราะว่า เราจะมีเกณฑ์สามอย่างในการตรองคำตอบนี้ได้อย่างง่ายๆ  คือ เกณฑ์ที่ หนึ่ง  ความถนัดของเรา  เกณฑ์ที่สอง การมีอำนาจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย และ เกณฑ์ที่สาม "ความเหมาะสมของสินค้า"

เกณฑ์ที่หนึ่ง เรื่องแรกนั้น ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของเรา คือสิ่งที่ ผุ้ค้าต้องพิจารณาในสิ่งนี้ ก็คือ ประสบการณ์ของเรา หรือ ความเชี่ยวชาญด้านการค้าของเรา ว่า เราเคยค้าขายในระดับใดมาก่อน เช่น เคยขายสินค้าให้กับองค์กรณ์ หรือ บริษัทกับบริษัทหรือไม่  หรือที่ผ่านมา เราชำนาญในการขายตลาดเล็กๆ หรือ กลุ่มน้อยๆ เช่นขายขนมแถวบ้าน หรือ บางคนอาจไม่เคยมีความเชี่ยวชาญด้านการขาย หรือหนักกว่านั้น ขายของไม่เป็นเลย

เกณฑ์ที่สอง เรื่อง "การมีอำนาจซื้อของกลุ่มเป้าหมาย"  นั้่นก็คือ ความสามารถในการซื้้อ เหรือเงินในกระเป๋าของลูกค้าที่เราตั้งใจเจาะกลุ่มนั้นๆ มีกำลังซื้อขนาดใหน หากจับกลุ่มวัยรุ่น ท่านจะขายสินค้าในปริมาณมากๆ ก็ไม่สามารถทำได้

เกณฑ์ที่สาม  คือ ความเหมาะสมของสินค้า หากสินค้านั้น เป็นสินค้า พรีเมี่ยม หรือ เฉพาะ หรือมีชิ้นเดียวในโลก หรือ ผลิตยาก หรือใช้ Lead time  ในการผลิตนาน  เราจะทำการขายครั้งละมากๆ ก็ไม่สามารถจะทำได้เช่นเดียวกัน

เราต้องทำความเข้าใจการค้าบนเว็บในบริบทหลักๆ ก่อนว่า มันมีความหมายอย่างไร และมีความแตกต่างในการขายแบบอื่นอย่างไร เป้าหมายให้เราแยกลุ่มให้ชัดเจน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณา