SME รุ่นใหม่ต้องรู้ เทคนิคการรีวิว 5 ประเภท ทำอย่างไงให้ยอดขายเราพุ่งกระฉูดในยุคออนไลน์ปัจจุบัน

เมื่อ : 24 พ.ย. 2562  ,  1810 Views


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  ได้แนะนำ หรือ เทคนิคสำหรับรีวิวสินค้า ซึ่งเป็น กลยุทธ สำคัญ สำหรับ sme  ยุคใหม่ ในการ ริวิว โดยเฉพาะ 3 กลุ่ม ธุรกิจ  ได้แก่ แฟชั่น เครื่องสำอางค์ ธุรกิจอาหาร  และ ผลิตภัณฑ์  ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ย นอกจากนี้ ยังเผย 5 เทคนิค สำคัญที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและตึงความสนใจของผู้บริโภคในยุคออนไลน์ ปัจจุบัน ที่มี แพลตฟร์อมการขายทางออนไลน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น lazada  shoppee  และ อีกมากมาย

  กรมส่งเสริมอุตสาหรรม ได้แนะนำและแจ้งว่า ในช่วง 1 - 2 ปี ที่ผ่านมานี้  มีผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีไทยหลายราย ให้ความสนใจ ในการโปรโมท แบบรีวิวสินค้า เพิ่มมากขึ้นและมีเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง การ "รีวิว" จะเกิดความสนใจนั้น มีองค์ประกอบหรือเทคนิคพิเศษ 5 ข้อ ตามหลัก ดังนี้

1.  การเลือกใช้ผู้ริวิวหรือผู้โปรดมทที่มีคาร์แรคเตอร์ให้ตรงหรือใกล้เคียงกับสินค้า
2.  ไม่โฆษณามากเกินไป ให้มีความเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับตัวสินค้าให้พอดี
3.  ผสมผสานความน่าเชื่อถือในตัวสินค้ากับการรีวิว โดยอ้างอิง หรือ การนำผู้เชียวชาญมาแนะนำ
4.  ให้ความสำคัญ และ มีความกระชับ ฉับไว ตรงประเด็น ชัดเจน
5.  สร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมหรือผู้บริโภค ทำให้รับรู้ถึงความจริงใจ ระหว่างสินค้ากับผู้บริโภค