แก้วน้ำชนิดพลาสติก pet นั้น มีความแตกต่างจากพลาสติกอื่น ชนิด pp หรือ พลาสติกชนิดบางอย่าางไร

เมื่อ : 24 พ.ย. 2562  ,  1775 Views


ร้านกาแฟหลายร้าน นิยมใช้แก้วพลาสติก ชนิด เพท ที่มีความแข็งและมีความใส มากกว่าแก้วพลาสติกชนิดอื่น 

แต่ พลาสติก pet คืออะไร แก้วพลาสติก ชนิด เพท นั้นก็คือ แก้วที่ทำมาจาก พลาสติก ชนิด โพลีเอทีลินเทอเรพทาเลท polyethylene terephthalate  

ซึ่งคุณสมบัติที่แตกต่างจากแก้วพลาสติกชนิดอื่นก็คือ  มีความโปรงใส เหนียว และ แตกยาก ซึ่งสามารถป้องกันการซืมผ่านของ ก๊าซ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

ในด้านเครื่องดื่ม หรือ การบรรจุ สามารถทนความร้อนได้ถึง 70 - 100  องศาเซลเซียส มีความใสเหมือนขวดแก้ว แต่มีน้ำหนักเบา และที่สำคัญ ราคาถูกกว่าชนิดแก้ว นิยมใช้เป็นแก้วเพื่อบรรจุ กาแฟเย็น บรรจุน้ำอัดลม เครื่องดื่มชนิดต่างๆ น้ำผลไม้ รวมทั้งเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอร์